Listopada 23, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Sangha pozuje z Rinpocze. Czcigodny Semkye, Czcigodny Chodron, Kensur Wangdak Rinpocze, Czcigodny. Tsenla (tłumacz), Czcigodny. Tharpa.
Nauki Khensura Wangdaka Rinpocze

Bodhicitta: Brama do ścieżki Mahajany

Śledzenie źródła cierpienia bez początku i antidotum. Znaczenie współczucia na początku…

Zobacz post