Listopada 22, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Sangha pozuje z Rinpocze. Czcigodny Semkye, Czcigodny Chodron, Kensur Wangdak Rinpocze, Czcigodny. Tsenla (tłumacz), Czcigodny. Tharpa.
Nauki Khensura Wangdaka Rinpocze

Drogocenne ludzkie życie

Nadawanie sensu swojemu doskonałemu ludzkiemu odrodzeniu poprzez praktykę bodhicitty. Kumulacja karmy i…

Zobacz post