Listopada 21, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Sangha pozuje z Rinpocze. Czcigodny Semkye, Czcigodny Chodron, Kensur Wangdak Rinpocze, Czcigodny. Tsenla (tłumacz), Czcigodny. Tharpa.
Nauki Khensura Wangdaka Rinpocze

Istnienie osoby i zaciemnienia

Porównanie odmiennego rozumienia bezinteresowności osób w różnych buddyjskich szkołach filozoficznych. To szczęście…

Zobacz post