Listopada 20, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Sangha pozuje z Rinpocze. Czcigodny Semkye, Czcigodny Chodron, Kensur Wangdak Rinpocze, Czcigodny. Tsenla (tłumacz), Czcigodny. Tharpa.
Nauki Khensura Wangdaka Rinpocze

Siedem niesamowitych wyczynów Shantideva

Inspirowanie wiary i zaufania do nauk Shantideva poprzez jego niezwykłe czyny. Podsumowanie…

Zobacz post