Październik 18, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Posąg bodhisattwy.
O pokonywaniu gniewu

Test moich ślubowań bodhisattwy

Uwalnianie się od przemocy poprzez pamiętanie ślubów i okazywanie współczucia.

Zobacz post
Twarz Buddy namalowana na płótnie.
Esencja Rafinowanego Złota

Zalety pielęgnowania innych

Jak wytworzyć bodhicittę poprzez zmianę w umyśle tego, kto jest ważny i ceniony:…

Zobacz post