Myśl …

Przez LB

Słowo „przebaczyć” namalowane sprayem na czerwonej ścianie.
Możemy czynić wielkie dobro, pokazując innym, jak nauczyć się kochać i wybaczać sobie. (Zdjęcie zrobione przez Zofia Lucerna)

Dołączam wgląd/myśl, którą miałem pewnego dnia, kiedy myślałem o mojej przeszłości:

Czy potrafisz sobie wyobrazić ból i smutek, jakie odczuwa człowiek, gdy zdaje sobie sprawę, że całe jego życie było pełne egoistycznego lekceważenia tego, jak krzywdzi innych swoimi zbrodniami i aktami przemocy fizycznej?

Czy potrafisz sobie wyobrazić wielkie dobro, jakie ta osoba mogłaby uczynić, wykorzystując uświadomienie sobie swoich krzywd, aby pokazać innym, jak mogą przezwyciężyć własne krzywdy i nauczyć się kochać siebie i wybaczać sobie?

Osób uwięzionych

Wiele więźniów z całych Stanów Zjednoczonych koresponduje z Czcigodnym Thubtenem Chodronem i mnichami z opactwa Sravasti. Oferują wspaniały wgląd w to, jak stosują Dharmę i starają się przynieść korzyść sobie i innym, nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Więcej na ten temat