Nauczyciel klasztorny

Nauczyciel klasztorny

Wykład wygłoszony podczas Opactwo Sravasti roczny Odkrywanie życia monastycznego program w 2007 r.

wyświęcenie

  • Proces święceń od preceptora do ceremonii
  • Formalne działanie sangha (sangha-karmy)
  • Poziomy święceń

Exploring Klasztorny Życie 2007: Sesja 10 (pobieranie)

Pytania i odpowiedzi

  • „Weź zależność”
  • 10 zasady nowicjusza
  • Jak się nauczyłeś winaja?
  • Relacje między starszymi i młodszymi zakonnikami
  • Wzmocnienie relacji między świeckimi praktykującymi a sangha

Exploring Klasztorny Życie 2007: Sesja 10 Pytania i odpowiedzi (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.

Więcej na ten temat