Sześć harmonii

Sześć harmonii

Wykład wygłoszony podczas Opactwo Sravasti roczny Odkrywanie życia monastycznego program w 2007 r.

Harmonijna sangha

  • Ostateczny cel przyjmowania święceń
  • Wyjaśnienie pierwszych trzech z sześciu harmonii: fizycznej, werbalnej, mentalnej

Exploring Klasztorny Życie 2007: Sesja 5 (pobieranie)

Pytania i odpowiedzi

  • Udostępnione zasoby w różnych klasztorny tradycje
  • Wykorzystanie zasobów i funduszy w opactwie
  • Klasztorzy opactwa odwiedzający rodzinę

Exploring Klasztorny Życie 2007: Sesja 5 Pytania i odpowiedzi (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.