Lipiec 16, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Przyjaciółki Dharmy Mary Grace i Cheryl Harrison w Indiach, luty 2013.
O przyjmowaniu choroby na ścieżkę

Ustalenie dobrej motywacji do zabiegu

Uczennica opowiada, jak ustanowienie silnej cnotliwej motywacji zmieniło jej doświadczenie poddawania się mózgowi…

Zobacz post