Lipiec 12, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czarno-białe zdjęcie domu z napisem Karma na oknie.
Esencja Rafinowanego Złota

Kontynuacja dyskusji na temat karmy

Tragiczne wydarzenie w pobliżu opactwa pozwala zrozumieć, jak to, co dzieje się w codziennym życiu, wpływa na…

Zobacz post