Lipiec 8, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zbliżenie Czcigodnego Chodron nauczania.
Zadowolenie i szczęście

Kultywowanie zadowolenia

Jak zadowolenia nie można znaleźć w zewnętrznych posiadłościach i związkach, ale wynika z rozwoju naszego…

Zobacz post