Lipiec 5, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czarno-białe zdjęcie domu z napisem Karma na oknie.
Esencja Rafinowanego Złota

Oczyszczający wpływ karmy na środowisko

Dyskusja o odrodzeniach w wojnie, chorobach, suszach i ubóstwie oraz skutkach czterech…

Zobacz post