Nasz prawdziwy wróg

Szereg nauk przekazanych podczas odosobnienia Czenrezika w Centrum Rekolekcyjne Cloud Mountain w 2007 r. Nauka na 108 wersetów wychwalających wielkie współczucie zostały również wygłoszone podczas tych rekolekcji.

  • W jaki sposób możemy odwdzięczyć się za dobroć innych w oparciu o Dharmę?
  • Komentarz do wersetów Shantideva z rozdziału 4 z Przewodnik po BodhisattwaDroga życia
  • Jak jesteśmy niewolnikami nieszczęść, które utrzymują nas w cyklicznej egzystencji

108 wersetów 06 (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.