Uszkodzone poglądy

Uszkodzone poglądy

Seria nauk przekazanych podczas rekolekcji Czenreziga w Centrum Rekolekcyjne Cloud Mountain w 2007 r. Nauka na Sto osiem wersetów wychwalających wielkie współczucie zostały również wygłoszone podczas tych rekolekcji.

Wyjaśnienie dotkniętych poglądów

Odwrót Czenreziga 01 (pobieranie)

Pytania i odpowiedzi

  • Czym jest pierwotny Budda?
  • Czy mamy przyjąć wiarę, że czas nie ma początku?
  • Czy jest coś, co jest wieczne?
  • Czy jest coś, co jest trwałe?
  • Is karmy jak prawo lub plan?
  • Jest Buddanietrwały umysł?
  • Dlaczego Bóg nie może być trwały i nadal tworzyć wszechświat?

Rekolekcje Czenrezika 01: pytania i odpowiedzi (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.