Czerwiec 20, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zakute w kajdanki ręce mężczyzny za plecami.
O miłości, współczuciu i bodhiczitcie

Siedzenie z trudem

Uwięziony opisuje korzyści płynące z siedzenia z dyskomfortem i dzielenia się cierpieniem…

Zobacz post