Czerwiec 15, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Młodzi dorośli odkrywają buddyzm 2007

Życzliwość wobec siebie i innych

Uznanie naszej współzależności z innymi oraz tego, jak zachowanie dobrego etycznego postępowania może nam pomóc…

Zobacz post