Czerwiec 13, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Młodzi dorośli odkrywają buddyzm 2007

Uwolnienie umysłu przywiązania

Uświadomienie sobie przywiązania i sposobów rozwijania realistycznego spojrzenia na siebie i nasze…

Zobacz post