Czerwiec 11, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Młodzi dorośli odkrywają buddyzm 2007

Tworzenie pozytywnych doświadczeń dla siebie i innych

Jak każdy z nas tworzy swoje doświadczenia na podstawie naszych myśli, słów i działań oraz jak…

Zobacz post