Czerwiec 5, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz Thangka de Tara Verde.
Zielona Tara

Sadhana Zielona Tara (krótka)

Krótka wersja sadhany Zielonej Tary.

Zobacz post
Posąg 1000 uzbrojonego Czenreziga wykonany z drewna.
108 wersetów o współczuciu

Kierowana medytacja na wersecie 7

Jak zmiana naszego światopoglądu może pomóc nam iść we właściwym kierunku.

Zobacz post
Tysiącręki Czenrezig
Czenrezig

1000-ramienna sadhana bóstwa Czenreziga z prowadzoną medytacją...

1000-ręka praktyka sadhany Czenrezika z prowadzonym nagrywaniem medytacji.

Zobacz post
Czteroręki Czenrezig
Czenrezig Tygodniowe Rekolekcje 2007

Nakazy i zniekształcone poglądy

Nauczanie o błędnych przekonaniach io tym, jak może to wpłynąć na działanie w nieskrępowany sposób.

Zobacz post