Czerwiec 4, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Posąg 1000 uzbrojonego Czenreziga wykonany z drewna.
108 wersetów o współczuciu

108 wersów: wiadro w studni

Porównując wielokrotnie, jak przechodzimy od jednego narodzin do drugiego poprzez analogię wiadra…

Zobacz post