Czerwiec 2, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Posąg 1000 uzbrojonego Czenreziga wykonany z drewna.
108 wersetów o współczuciu

108 wersetów: wersety 1-6

Jak wielkie współczucie chroni nasze umysły przed nieszczęściami i prowadzi nas ścieżką duchową.

Zobacz post