11 maja 2007 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz święceń Mahapradżapatiego.
Tradycja tybetańska

Odnośnie porządku bhikszuni w buddyzmie tybetańskim

Wywiad na temat święceń bhikszuni w buddyzmie tybetańskim, korzyści płynące z posiadania bhikszuni u wszystkich buddystów…

Zobacz post