Kwiecień 18, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny Chodron został zaproszony do wygłoszenia przemówienia dla mniszek z klasztoru Jangchub Choeling.
Tradycja tybetańska

Obecny status święceń bhikszuni

Obawy w obrębie sangha dotyczące udzielania święceń bhikszuni są poruszane w odkryciach niedawnych…

Zobacz post