Kwiecień 15, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Okładka książki Open Heart, Clearn Mind.
Otwarte serce, czysty umysł

Medytacja i podejście buddyjskie

Prelekcje skupiające się na praktycznym zastosowaniu psychologii buddyjskiej do zrozumienia siebie i poprawy…

Zobacz post