Kwiecień 13, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zdjęcie grupowe klasztorów.
Zachodnie buddyjskie zgromadzenia klasztorne

Zdrowie klasztorne

Zakonnicy praktykujący na Zachodzie dyskutują o zdrowiu, w tym o tym, jak wpływa ono na praktykę, jak się z nim wiąże…

Zobacz post