Praktyki Bodhisattwy

Praktyki Bodhisattwy

Część serii nauk wygłoszonych w okresie od grudnia 2006 do marca 2007 w Czenrezig Winter Retreat at Opactwo Sravasti.

  • Czym są sterowniki bodhisattwaumysł jak?
  • Znaczenie medytacji nad śmiercią
  • Stan wewnętrzny w chwili śmierci
  • Jaką rolę w praktyce Dharmy odgrywa intelekt i nauka?
  • Listy od więźniów

Odwrót Czenreziga 21 (pobieranie)

[To nauczanie kontynuuje nauczaniem o tekście Esencja Rafinowanego Złota.]

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.