Jan 28, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny Heng Shure, Jetsunma Tenzin Palmo i Czcigodny Thubten Chodron uśmiechający się
Życie zakonnicy

Mądrość dobroci

Poruszająca historia życia jednej z pierwszych mniszek zachodniego buddyzmu tybetańskiego i jej…

Zobacz post