Październik 26, 2006

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 2: Wersety 40-65

Znaczenie utrzymywania świadomości śmierci w celu skupienia naszych umysłów, rozważ…

Zobacz post