Październik 25, 2006

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 2: Wersety 24-39

Spojrzenie na to, co nadaje życiu sens, a następnie kontynuacja tekstu. Te wersety…

Zobacz post