Październik 23, 2006

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 2: Wersety 1-6

Pierwsze wersety rozdziału 2 opisują Trzy Klejnoty schronienia oraz jak i…

Zobacz post