Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Odrodzenie i karma

Czy wiara w nie jest kluczowa dla praktyki buddyjskiej?

Nauki w Boise, Idaho, USA.

Znaczenie buddyjskiego światopoglądu

  • Dlaczego ważne jest, aby wierzyć w odrodzenie i karmy
  • Jak to przekonanie pomaga temu, kto chce dogłębnie praktykować Dharmę, osiągać urzeczywistnienia i podążać ścieżką

Odrodzenie i karmy (pobieranie)

Pytania i odpowiedzi

  • Czy to, kim jesteś teraz, jest sumą wszystkich twoich poprzednich karmy?
  • Kiedy zdarzenia się zdarzają, czy jest to spowodowane przyczyną i skutkiem, czy przypadkowością?
  • Czy mamy stałe lub długotrwałe związki z innymi ludźmi lub nauczycielami?
  • Kiedy umierasz, następuje połączenie świadomości?

Odrodzenie i karmy Pytania i odpowiedzi (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.