Korzyści ze święceń

Korzyści ze święceń

Jangtse Choje (Gyume Khensur) Rinpocze wygłosił tę przemowę tym, którzy uczestniczyli w drugim Odkrywanie programu życia monastycznego.

Korzyści ze święceń

  • Niesamowita zasługa powstaje cały czas
  • Wolność całkowitego poświęcenia swojego życia Dharmie
  • Dostrzeganie korzyści płynących z życia w czystym postępowaniu etycznym poprzez studiowanie i rozważanie nauk

EML 2006: Ordynacja 01 (pobieranie)

Pytania i odpowiedzi

  • Medytując nad lamrim zawiera wszystkie Buddanauki i powinno być kontynuowane przez całe życie
  • Jasne i stabilne podejmowanie decyzji, czy to jest wyświęcenie, czy pozostanie osobą świecką
  • Realistyczne myślenie w dłuższej perspektywie, aby rozwinąć stabilną motywację, nie oczekując krótkoterminowych rezultatów
  • Trzy kręgi, obowiązki A klasztorny: obsługa, nauka, koncentracja

EML 2006: Ordynacja 02 (pobieranie)

Autor gościnny: Jangtse Choje (Gyume Khensur) Lobsang Tenzin Rinpocze