Czerwiec 28, 2006

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz zastępczy
monastycy zachodni

Co się stało z klasztorną Sanghą?

Zbadanie roli zakonników w kulturze zachodniej, zwłaszcza jako nosicieli pochodni Dharmy.

Zobacz post