Czerwiec 25, 2006

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Kamienny wizerunek bodhisattwy.
O miłości, współczuciu i bodhiczitcie

Radości z przyjmowania ślubowań bodhisattwy

Uwięziona osoba dzieli wpływ przyjmowania ślubowań bodhisattwy na praktykę Dharmy.

Zobacz post