Czerwiec 24, 2006

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny Chodron przed ołtarzem, nauczanie.
Ścieżka Bodhisattwy

Trzy sposoby postrzegania bodhicitty w kategoriach zależności...

Jak wykorzystać rozumienie zależności od przyczyn i warunków, części i mentalnego etykietowania…

Zobacz post