Czerwiec 14, 2006

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tenzin Palmo w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie, wrzesień 2006.
Życie zakonnicy

Równe szanse dla zakonnic

Wywiad z zakonnicą buddyjską Jetsunmą Tenzin Palmo na temat jej pracy na rzecz podniesienia poczucia własnej wartości…

Zobacz post