Czerwiec 13, 2006

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Posąg 1000 uzbrojonego Czenreziga wykonany z drewna.
108 wersetów o współczuciu

108 wersetów: werset 8

W jaki sposób zrozumienie nietrwałości pomaga nam dostrzec prawdziwą naturę jaźni i rozwinąć długą…

Zobacz post