Czerwiec 12, 2006

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Posąg 1000 uzbrojonego Czenreziga wykonany z drewna.
108 wersetów o współczuciu

Dyskusja o życzliwości innych

Dyskusja na temat tego, jak skupiamy się na sobie ze względu na wiele czynników i znaczenie opieki…

Zobacz post
Posąg 1000 uzbrojonego Czenreziga wykonany z drewna.
108 wersetów o współczuciu

Metody kultywowania współczucia

Techniki przekształcania naszego umysłu z kochającego siebie w kochanie innych w celu kultywowania współczucia.

Zobacz post
Posąg 1000 uzbrojonego Czenreziga wykonany z drewna.
108 wersetów o współczuciu

Kierowana medytacja na temat cyklicznej egzystencji

Rozwijanie dążenia do wolności poprzez badanie cierpień, które doświadczamy z powodu różnych…

Zobacz post