Czerwiec 11, 2006

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Posąg 1000 uzbrojonego Czenreziga wykonany z drewna.
108 wersetów o współczuciu

108 wersetów: werset 7

Znaczenie głębokiego spojrzenia na nasze cierpienia i rozwijanie motywacji do ich przezwyciężania dla…

Zobacz post