Czerwiec 6, 2006

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny Chodron siedzący z grupą rekolekcjonistów z Tygodnia Młodzieży 2006.
Młodzi dorośli odkrywają buddyzm 2006

Żyć autentycznym życiem

Pokonywanie dolegliwości pozwala nam przestać żyć pod ich kontrolą, zyskać jasność i…

Zobacz post