Czerwiec 5, 2006

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rekolekcje z Tygodnia Młodzieży 2006 stoją razem na zewnątrz.
Młodzi dorośli odkrywają buddyzm 2006

Karma i podejmowanie decyzji

Zrozumienie karmy kształtuje decyzje, które podejmujemy dotyczące naszego ciała, mowy i umysłu.

Zobacz post