27 maja 2006 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tybetańskie zakonnice uśmiechnięte.
Tradycja tybetańska

Konferencja na temat święceń gelong-ma

Wyniki trzeciego seminarium uczonych z Vinayi, które spotkały się w Dharamsali w Indiach, aby omówić…

Zobacz post