Odkrywanie karmy

Nauki o karmie: część 1 z 2

Część dwudniowego nauczania o karmie w Fundacja Przyjaźni Dharmy, Seattle, Waszyngton.

Karma

  • Znaczenie karmy i jak to tworzymy
  • Cztery cechy karmy
  • Działania niszczące i konstruktywne
  • Ciężar karmy

Karma 01 (pobieranie)

Pytania i odpowiedzi

  • Różnica w zasady między klasztorny i świecki praktyk
  • Tworzenie karmy podczas oglądania filmów
  • Biorąc zasady jeśli masz skłonność do poczucia winy
  • Połączenia przykazanie nie śpiewać ani tańczyć
  • Tworzenie karmy z duchowym zamiarem

Karma 0: Pytania i odpowiedzi (pobieranie)

Zobacz część 2 tej serii: Tworzymy nasze doświadczenie

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.