Jan 24, 2006

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

O miłości, współczuciu i bodhiczitcie

Zajęcia „Wpływ przestępstwa na ofiary”

Osoba przebywająca w więzieniu prowadzi dziennik programu, w którym uwięzieni ludzie i…

Zobacz post