Września 29, 2005

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny Chodron i mnich idący ścieżką, w rozmowie.
Zachodnie buddyjskie zgromadzenia klasztorne

Praktyki klasztorne

Dyskusja między zakonnikami zachodnimi i azjatyckimi podkreśla niektóre z praktyk w ich szczególnych…

Zobacz post