Historyczna ewolucja sangha

Historyczna ewolucja sangha

Wykład wygłoszony podczas Opactwo Sravasti roczny Odkrywanie życia monastycznego program w 2005 r.

  • Znaczenie uświadomienia sobie, jak jesteśmy uwarunkowani i postrzegania siebie jako zjawiska zależnego
  • Biorąc zasady pomaga kondycjonować nasze ciało, mowy i umysłu w pozytywnym kierunku: nie stan wojenny
  • Akceptacja siebie i bycie „w równowadze”: współczucie dla siebie (pragnienie uwolnienia się od cierpienia i jego przyczyn)
  • Ewolucja organiczna sangha nadgodziny:
  • Uwarunkowania kulturowe i praktyka Dharmy
  • Pytania i odpowiedzi

Exploring Klasztorny Życie 2005: Sesja 7 (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.