Czerwiec 28, 2005

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz święceń Czcigodnego Thubtena Chodrona
Tradycja tybetańska

Proponowanie współpracy w celu osiągnięcia...

Znaczenie dyskusji między różnymi społecznościami buddyjskimi na temat reformy zasad święceń bhikszuni.

Zobacz post