Kwiecień 1, 2005

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Żółty znak z napisem: Zakaz wstępu Tylko ci, którzy mocno wierzą w odrodzenie, powinni zaryzykować wejście tutaj.
Jak działa odrodzenie

Odrodzenie: trudny moment dla mieszkańców Zachodu

Rozwijanie wiary w buddyjski pogląd na kontynuację życia i kierowanie się pozytywnym…

Zobacz post