Jan 15, 2005

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Thangka wizerunek Buddy Siakjamuniego z 35 Buddami Wyznania.
Pokłony 35 Buddom

35 Komentarz Buddów

Gesze Wangdak Khensur Rinpocze naucza komentarza do Wyznania etycznych upadków Bodhisattwów,…

Zobacz post