Lipiec 19, 2004

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz zastępczy
O miłości, współczuciu i bodhiczitcie

Prawie zamieszki

Osoba przebywająca w więzieniu zastanawia się, jaką władzę mają ludzie, by wprowadzać zmiany, gdy…

Zobacz post